Jakimi metodami wykonuje się oznakowanie poziome na parkingach?

Jakimi metodami wykonuje się oznakowanie poziome na parkingach?

Jakimi metodami wykonuje się oznakowanie poziome na parkingach?

by 25 czerwca 2019 0 comments

Doskonale znamy różnorodne napisy i symbole, które pojawiają się na nawierzchni dróg. Ich podstawowym zadaniem jest przekazywanie informacji osobom, które kierują pojazdami, odnośnie zasad ruchu drogowego w danym miejscu. Znaki poziome mogą występować samodzielnie lub w połączeniu ze znakami pionowymi.

Jakie wyróżniamy rodzaje znaków poziomych

Na drogach i parkingach pojawiają się różnorodne formy oznakowania poziomego. Mogą to być napisy, linie, strzałki, jak również symbole specjalne. W zależności od rodzaju inne może być również ich znaczenie. Mają one na celu:

 • ostrzegać,
 • informować,
 • nakazywać,
 • zakazywać.

Wyróżniamy pięć rodzaje oznakowania poziomego:

 • podłużne,
 • poprzeczne,
 • strzałki kierunkowe,
 • znaki uzupełniające,
 • punktowe elementy odblaskowe.

W jakim celu powstaje oznakowanie poziome?

Głównym celem oznakowania poziomego na drogach oraz parkingach jest usprawnienie ruchu i zapewnienie łatwiejszego korzystania z dróg wszystkim ich użytkownikom. Oprócz tego oznakowanie poziome przyczynia się do zachowania większego bezpieczeństwa. Na parkingach z kolei ułatwia znalezienie miejsca parkingowego, jak również określa ich liczbę.

Jakie warunki musi spełniać oznakowanie poziome na parkingach i drogach?

Jeśli chodzi o oznakowanie poziome na parkingach i drogach, to głównym wymogiem jest to, aby było widoczne przez całą dobę, również w sytuacji gdy wilgotność jest wysoka. Zatem ich niezbędną cechą jest to, aby zapewniały odpowiednie parametry odblaskowości przez cały okres ich użytkowania Oprócz tego linie muszą mieć odpowiednią szorstkość, zbliżoną do szorstkości nawierzchni. Konieczne jest, aby były maksymalnie trwałe, odporne na zabrudzenia i ścieranie. Zaznacza się również, że materiały, które się stosuje muszą dawać sposobność szybkiej aplikacji, posiadać atesty, spełniać normy i uwzględniać ekologię.

Malowanie znaków poziomych

Na parkingach zwykle stosuje się farny w kolorze białym i niebieskim – szczególnie w przypadku kopert dla niepełnosprawnych. Na drogach w formie znaków tymczasowych wykorzystuje się również kolor żółty. Malowaniem znaków poziomych na parkingach i drogach zajmują się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy, wyposażone w odpowiedni sprzęt.

Jakie metody wykorzystuje się w malowaniu znaków poziomych?

 • malowanie,
 • natryskiwanie,
 • odlewanie,
 • wytłaczanie,
 • rolowanie,
 • klejenie,
 • inne.

Z zastosowaniem wymienionych technik nanosi się znaki poziome na powierzchnię jezdni lub parkingu. Prace mogą być przeprowadzane w temperaturze otoczenia lub podwyższonej. W przypadku znakowania cienkowarstwowego stosuje się farby: rozpuszczalnikowe, wodorozcieńczalne lub chemoutwardzalne. Jeśli oznakowanie ma być grubowarstwowe to stosuje się masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne stosowane na zimno.

Wygodnym i szybkim rozwiązaniem jest natrysk hydrodynamiczny, stosowany przez wyspecjalizowane w malowaniu poziomych znaków drogowych firmy. Wymaga posiadania odpowiedniego osprzętu i doświadczenia, jednak sprawdza się zarówno na parkingach, jak i drogach.

Nie ma jeszcze żadnego komentarza

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszym, który zostawi komentarz.

<