Archive

Jakimi metodami wykonuje się oznakowanie poziome na parkingach?

Doskonale znamy różnorodne napisy i symbole, które pojawiają się na nawierzchni dróg. Ich podstawowym zadaniem jest przekazywanie informacji osobom, które kierują pojazdami, odnośnie zasad ruchu drogowego w danym miejscu. Znaki poziome mogą występować samodzielnie lub w połączeniu ze znakami pionowymi.

Czytaj więcej